Skien Røde Kors

Skien Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Steinbruddet 7, 3718 SKIEN
Telefon
90762430
E-post
mariann.helliksen@rodekors.org
Leder
Mari-Ann Helliksen

Kontakt oss

Utleie av hytte og hus

Her finner du oss på vår Facebookside

Vakttelefon Sanitetsvakt: 90 64 16 42

Aktiviteter i Skien