Skien Røde Kors

Skien Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Steinbruddet 7, 3718 SKIEN
Telefon
35521499
E-post
skien@rodekors.org
Nestleder
Fred Inge Skjærum
Leder
Eirin Kristiansen

Kontakt oss

Utleie av hytte og hus

Her finner du oss på vår Facebookside

Vakttelefon Sanitetsvakt: 90 64 16 42

Aktiviteter i Skien