Drammen Røde Kors 100 år i 2017

Drammen Røde Kors

I snart 100 år har Drammen Røde Kors vært en svært viktig bidragsyter til det humanitære arbeidet i byen vår. Vi har mange aktiviteter - har du lyst til å være med på veien videre?

Adresse
Tollbugt. 52, 3044 DRAMMEN
Telefon
32218052
E-post
jon.wium@redcross.no
Leder
Ana Maria Silva-Harper
Nestleder
Benny Larsen

Vi vil informere dere at Røde Kors fortsatt har feltsalg i Drammensområdet, for å verve nye medlemmer. Ververne er alltid merket med Røde Kors-vest, ID-kort, og Røde Kors sekk når de er på jobb. 

Om Drammen Røde Kors  

Utleie av hytter og lokaler

Aktuelle saker

Kontaktinfo ansatte tilretteleggere

Kontortid mandag - torsdag kl 09.00 - 15.00
Ring for avtale med våre ansatte på forhånd
Tlf.: 05003

Hjelpekorpstelefoner:
Døgnbemannet vakttelefon: 900 87 656 (søk/redningsoppdrag). 
Bestilling av sanitetsvakter: tlf. 901 79 530

Facebook-side for Drammen Røde Kors

De fleste av våre aktiviteter er slutt for sommeren, men vil starte opp igjen i slutten av august. Vi ønsker alle en god sommer! :-)

Kurs i Drammen Røde Kors

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste

Besøkstjeneste med hund

Fellesverket for ungdom i Drammen

Flyktningguide

Førstehjelp i Drammen

Gatefotball , fotballgruppa "Aktiv"

Hjelpekorps

Hjertelag

Kompis

Kvinnegruppe

Leksehjelp

Norsktrening

Røde Kors Ungdom

Vitnestøtte