Kristiansund og Omegn Røde Kors

Kristiansund og Omegn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorg, flerkulturelt integreringsarbeid samt rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Sveagt. 43, 6512 KRISTIANSUND N
Telefon
95230367
E-post
amwaerstad@hotmail.com
Leder
Mette Skavnes
Leder
Anne Marie Wærstad

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Kristiansund og Omegn Røde Kors

Hjelpekorps