Kristiansund og Omegn Røde Kors

Kristiansund og Omegn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorg, flerkulturelt integreringsarbeid samt rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Sveagt. 43, 6512 KRISTIANSUND N
Telefon
71673000
E-post
mette.skavenes@gmail.com
Leder
Mette Skavnes
Nestleder
Karl Inge Simonsen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Foreningen ble stiftet den 2.november i 1907.

Vi ønsker nye frivillige og medlemmer velkommen!

Aktiviteter i Kristiansund og Omegn Røde Kors

Redning, beredskap og sanitetstjeneste

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Pårørende- og evakuerte gruppe