Barnas Røde Kors (BARK)

Barnas Røde Kors er en samlebetegnelse på forskjellige aktiviteter for barn i barneskolealder.

I Barnas Røde Kors møtes barn til lek og utfoldelse på en trygg sosial arena. Her kan alle barn -uavhengig av forutsetninger, ferdigheter, økonomi og religion - få gode mestringsopplevelser. Det legges til rette for at barna skal kunne få nye venner og sosiale nettverk.

Alle barn kan delta i aktivitetesgruppene, men Røde Kors er særlig opptatt av å nå barn som av ulike årsaker ikke deltar i andre organiserte fritidsaktiviteter.

I Østfold er det BARK i Moss, Mysen/ Trøgstad, Sarpsborg og Askim.

Tilbudet er for barn mellom 6-13 år.

For mer informasjon om aktiviteten, klikk her.

Kontaktinformasjon
E-post: post.ostfold@redcross.no
Tlf: 69128820

Krav til frivillige i Barnas Røde Kors