Vårt arbeid i fylket

Røde Kors i Troms har aktiviteter innen omsorg, hjelpekorps og ungdom.

Alle våre aktiviteter utføres i hovedsak i lokalforeninger i ditt nærmiljø med unntak av Haraldvollen Senter

Hjelpekorps

Barn og Unge

Sosial inkludering

Flerkultur

Norsktrening

Troms Røde Kors Ungdom