Vannredning

Stil og tone

Det nye designet er basert på grundige og omfattende brukeranalyser. Designet ivaretar lov om universell utforming. Retningslinjer for stil og tone skal følges sentralt og lokalt.

Røde Kors skal til en hver tid fremstå som en samlet organisasjon og ett Røde Kors. I vår kommunikasjon med omverden skal vi følge den vedtatte visuelle profil i alle kanaler, trykte medier, digitale og audio visuelle medier. Hjemmesidene sentralt og lokalt er intet untak. Den enkelte redaktør er pliktig til å følge sentrale retningslinjer for bruk av ikt verktøy og publiseringskanaler.

Er du usikker eller har spørsmål knyttet til hva du kan eller ikke kan publisere kontakter du enten kommunikasjonsrådgiver på ditt distriktskontoret eller webredaksjonen sentralt på hovedkontoret.

PS. Universell utforming er lovpålagt for alle som publiserer på rodekors.no og herunder undersider. Se avsnitt Bilder og grafikk i nedtrekksmenyen lenger ned på siden. Her finner du mer informasjon om universel utforming

Send E-post til webredaksjonen: webdialog@redcross.no

Slik gjør vi det:

Oppsett hjemmesider

Innhold

Titler og overskrifter

Lenker og knapper

Tekst formatering

Bilder og grafikk

10 råd for et friskt nettsted

Hvorfor kan jeg ikke bruke fete bokstaver som mellomtitler. De er mye finere, jeg skjønner heller ikke hvorfor jeg må bruke mellomtitler i tekstverktøyet?

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler