Vannredning

Stil og tone

Det nye designet er basert på en grundig og omfattende brukeranalyse gjennomført i 2016. Retningslinjer for stil og tone skal følges både sentralt og lokalt.

Røde Kors skal fremstå som ett Røde Kors.

Hjemmesidene sentralt og lokalt er intet untak. Som redaktør er du ansvarlig for å følge de sentrale retningslinjene for bruk av digitale publiseringsverktøy i organisasjonen. Dette er spesielt viktig i digitale kanaler, -og der vi som organisasjon henvender oss til et eksternt publikum slik som rodekors.no.

Opplæring

Alle sentrale og lokale redaktører har rett på opplæring knyttet til publisering på rodekors.no. Om du ikke har fått basis opplæring må du kontakte din nærmeste leder eller distriktskontor, slik at du får adekvat opplæring, helst før du begynner å bruke episerver.

Det første du bør gjøre er å sette deg inn i de grunnleggende rettningslinjene som omhandler bruk av bilder og dokumenter, samt titler og overskrifter som du finner i trekkspill menyen under.

Universell utforming

Som redaktør er du pålagt å følge lovkravene i forordningen om Universell utforming Her finner du mer informasjon om universel utforming. Universel utforming er vesentlig for at mennesker med nedsatt syn skal kunne innhente den samme informasjonen som mennesker uten nedsatt syn.

Er du usikker på hva du kan eller ikke kan på rodekors.no eller har andre spørsmål verdørende nettsidene så tar du kontakt på E-post til web-adminstrator: webdialog@redcross.no

Slik gjør vi det:

Oppsett hjemmesider

Innhold

Titler og overskrifter

Lenker og knapper

Tekst formatering

Bilder og grafikk

10 råd for et friskt nettsted

Hvorfor kan jeg ikke bruke fete bokstaver som mellomtitler. De er mye finere, jeg skjønner heller ikke hvorfor jeg må bruke mellomtitler i tekstverktøyet?

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler