Et hus er tatt av flommen i Flåm i Aurland i 2014.

Personlig beredskap

Vet du hva du skal gjøre hvis en krise oppstår der du bor? Personlig beredskap handler om å redusere egen sårbarhet ved å være fysisk, mentalt og praktisk forberedt på en uforutsett hendelse.

Nordmenn har stort sett god helse. Likevel er det alltid risiko for at noe uventet skulle skje med noen rundt oss: Vi kan være først ute til en bilulykke, vi kan være på fjelltur og noe skjer de vi er sammen med, eller noen faller om i matbutikken.

Mer ekstremvær gjør at flere kan havne i situasjoner hvor man mangler strøm og vann i flere dager eller en større ulykke kan øke etterspørselen etter blodgivere som må være registrert på forhånd. Myndighetene har ansvaret ved slike situasjoner, men den enkelte kan redusere sin egen sårbarhet betydelig ved å være bedre forberedt.

Personlig beredskap handler om hva vi alle kan gjøre for å forberede oss på ulykker hjemme, på skolen, på jobben eller i bybildet. 

Nordmenn mangler oppdatert kunnskap

I rapporten Sammen kan vi redde flere liv fra 2016, viser en undersøkelse blant befolkningen at 9 av 10 sier de vet hva de skal gjøre dersom noen faller om på gaten og trenger førstehjelp. Dessverre mangler mange oppdatert kunnskap. Hele 6 av 10 har ikke vært på førstehjelpskurs de siste to årene.

Det kan forklare at nesten 8 av 10 vil avstå fra å gi hjelp av frykt for å gjøre feil.

8 av 10 svarer at de ikke har gjennomført brannøvelse siste fem år og 3 av 10 har ingen alternative oppvarmingskilder enn strøm hjemme.

Slik kan du forberede deg

  • Lær deg førstehjelp og repeter jevnlig
  • Forbered deg på at en krise kan ramme deg. Ha oppvarmingsalternativer til strøm, alltid ha noen liter vann, ha lommelykt og batterier et fast sted. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler følgende reservelager: tørrmat, radio med batterier, lommelykt, stearinlys fyrstikker, ved, førstehjelpsutstyr, kokeapparat på gass eller rødsprit
  • Gjennomfør brannøvelse hjemme. Sjekk rømningsvei, slokkeutstyr, varsling, røykvarsler
  • Ha førstehjelpsutstyr hjemme, i bilen og i sekken på tur
  • Benytt fjellvettreglene på tur
  • Registrer deg som blodgiver på www.giblod.no 
  •  1-1-0 (brann), 1-1-2 (politi), 1-1-3 (ambulanse) er nødnumre alle må kunne
  • Følg myndighetenes vaksineråd og beskytt deg mot sykdommer i Norge og på reise
  • Sjekk www.varsom.no for oppdaterte varsler om skred og flom, og www.sikkerhverdag.no for tips til forebygging i hjemmet
  • Benytt www.kriseinfo.no for oppdatert informasjon fra myndighetene om kriser