Våre aktiviteter

Røde Kors sine lokalforeninger i Telemark tilbyr til sammen rundt 40 ulike aktiviteter.  For å se hva som tilbys der du bor, kan du besøke din lokalforening sine nettsider.

Barnas Røde Kors (BARK)

er en gratis aktivitet for barn fra 6 til 12 år. I BARK skjer de fleste aktivitetene utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og god måte. BARK sitt mandat er å fremme mangfold, vennskap og mestring og det drives av frivillige.

Les mer om BARK

Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF)

er et tilbud for ungdom mellom 13 og 18 år. Stikkord er fysisk aktivitet, naturopplevelser, førstehjelp, mestring, læring og samhold. RØFF-gruppene driftes og ledes av frivillige. I samspill med ungdommene, legger de opp til spennende aktiviteter, turer og temakvelder.

Les mer om RØFF

Røde Kors Ungdom

er et tilbud til alle aktive og engasjerte unge mellom 13 og 30 år som ønsker å bidra til å løse humanitære utfordringer og jobbe for et bedre samfunn. Aktivitetene varierer fra holdningsskapende kampanjer, sosiale møteplasser, treffpunkt, ferieleder, besøksvenn og påvirknings-arbeid.

Les mer om Røde Kors ungdom

Ferie for alle

er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi. Denne aktiviteten bidrar til at flere barn har spennende opplevelser å fortelle om når de er tilbake på skolen etter en ferie. Som frivillig blir du med på turene i skolens ferier og hjelper til med aktiviteter, sosialisering og annet.

Les mer om Ferie for alle

Leir for barn og unge med funksjonsnedsettelse

er en ferieleir som hvert år arrangeres på Haraldvigen utenfor Kristiansand. For mange av deltakerne er dette første gang de er alene på tur uten foreldrene, og opplevelser og utfordringer står i kø. På Haraldvigen får de prøve seg i vannsklia, delta på kanopadling, makrellfiske og være med på seiltur. Hver deltaker blir fulgt opp av en frivillig leder fra Røde Kors. I tillegg er 15 frivillige fra Røde Kors Ungdom med for å bidra sosialt og delta på aktiviteter.

Fellesverk og sosiale møteplasser for ungdom

finnes på flere steder i Telemark. På Henrys Hus i Porsgrunn og Fratelli i Skien kan ungdom møtes på egne premisser. Her er det tilbud om leksehjelp, kurs i Gatemegling og helgearrangementer med alt fra kurs i Cosplay, mat eller kreativt verksted. Alt er gratis.

Gatemegling

er er forebyggende tiltak for ungdom mellom 15 og 25 år. De inviteres til å delta på gatemeglingsverksteder hvor de reflekterer over sine egne erfaringer med konflikt og tilegner seg ferdigheter til å håndtere fremtidige konflikter uten bruk av vold. Gjennom lek, øvelser og rollespill utforsker de hva som skjer i konfliktsituasjoner og lærer hvordan de kan påvirke en konflikt. Gatemeglerne som holder kurs, er frivillige og får full opplæring.

Les mer om Gatemegling

Besøkstjenesten

er et tilbud til ensomme mennesker i alle aldre. Vi besøker gamle på sykehjem, ensomme unge eller eldre hjemme der de bor. Eksempler på aktiviteter under besøkstjenesten kan for eksempel være:

  • sittedans
  • volleyball
  • neglspa
  • felles middagssamlinger

Besøksvenn med hund gir eldre en unik mulighet til å ha kontakt med dyr og bidrar til både bedre helse og humør blant de eldre.

Les mer om Besøkstjenesten

Visitortjenesten

stiller opp for innsatte som trenger noen å snakke med og besøker de innsatte på deres eget område - i cella. Alle visitorer må være fylt 25 år.

Les mer om visitortjenesten

Sykehusguider

gir nødvendig hjelp og informasjon til pasienter, pårørende og andre brukere av sykehuset fra kl 9 til 14 mandag til fredag.

Vitnestøtte

er et tilbud til vitner som gruer seg for å møte i retten og er redde for å bli blandet inn i en alvorlig sak. Som vitnestøtte bidrar du til å gi økt trygghet til dem som er vitner i en rettsak.

Les mer om vitnestøtte

Våketjenesten

er en aktivitet som skal lindre ensomhet ved livets slutt. Røde Kors mener ingen skal kjenne på ensomhet i den siste fasen av livet, eller dø alene. Derfor har vi i samarbeid med den døende, pårørende og helsepersonell frivillige som kan bidra ved å være til stede i den siste fasen av livet.

Nettverk

er et tilbud til mennesker som opplever ensomhet, har ulike utfordringer knyttet til rus og psykriatri eller av andre grunner har behov for trygge sosiale nettverk. Røde Kors Nettverk bidrar til innhold og fellesskap i hverdagen. Med et mangfold av ulike aktiviteter gir vi mennesker lysglimt i hverdagen, noe å glede seg til og ikke minst noe å se tilbake på.

Les mer om nettverk

Norsktrening

er et supplement til formell norskundervisning og er åpent for alle som har behov for å lære å bruke norsk i praksis. Her trener vi på ord og uttrykk, lærer om slang og snakker norsk sammen.

Les mer om norsktrening

Flyktningguide

er vårt bidrag til å gjøre det litt lettere å finne seg til rette i et nytt land og med et fremmed språk og en annerledes kultur. For mange flyktninger er det aller viktigste å få noen å prate norsk med og å gjøre noe sammen med.

Les mer om flyktningguide

Sosiale møteplasser

er viktig for integrering og i Telemark har vi flere aktiviteter og møteplasser for nordmenn og flerkulturelle. Bli med på kvinnegruppe, mannsgruppe, flerkulturell gruppe, sygruppe, kulturmøter, kvinnekafé eller våre zumba- og aerobic-timer.

Til topps Telemark

er et helsefremmende integreringsprosjekt som gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv skal knytte bånd mellom invandrere og nordmenn. Prosjektet er et samarbeid mellom Telemark turistforening og Telemark Røde Kors og våre frivillige turvenner gjør en viktig innsats for integrering og folkehelse.

Røde Kors Hjelpekorps

er en del av den frivillige norske redningstjenesten. Våre aktiviteter spenner fra hasteoppdrag for å redde liv, til forebyggende arbeid i lokalsamfunnet. På sommeren har vi en døgnbemannet båttjeneste langs Telemarkskysten. Om vinteren er vi på vakt i mange av fylkets skianlegg og turområder. Telemark er eneste fylket i landet der Røde Kors har spesialiserte redningsdykkere. Hjelpekorpset i Skien og Bø har også en egen branngruppe. Det finnes også lokale grupper som har spesialisert seg på vannredning, fjellredning og leteoppdrag i snøskred. Hjelpekorpset er i beredskap døgnet rundt, hele året og står klare til å rykke ut på oppdrag fra politi- og redningstjenesten.

Les mer om hjelpekorpset

Beredskapsvakt

er vår reservestyrke som stiller opp og bidrar dersom en stor og alvorlig hendelse skjer i nærmiljøet. En beredskapsvakt kan for eksempel bidra med en hånd å holde i, en skulder å gråte på, servere mat og drikke eller hjelpe til med transport.

Internasjonalt samarbeid

er en aktivitet med fokus på gjensidig læring mellom to Røde Kors-distrikter fra forskjellige land. Telemark Røde Kors har i dag et samarbeid med City Red Cross of Skopje i Nord-Makedonia. Røde Kors i Skopje har et aktivt og godt trent kriseteam, med spesialisering i områder som fjell- og vannredning. De har også ulike tilbud for flyktninger, driver dagsenter for eldre og har opprettet et eget overnattingstilbud for hjemløse. Flere av våre frivillige har allerede vært på utvekslingsbesøk i Nord-Makedonia, og vi har også en egen gruppe med frivillige som jobber spesielt med distriktssamarbeidet.

Ressursgruppe ettersamtale

har som oppgave å være tilstede for å hjelpe alle medlemmer som har behov for noen å prate med etter dramatiske opplevelser. Har du for eksempel vært med på en heftig lete- og redningsaksjon, om besøksverten din dør eller du opplever noe på leir, er det frivillige som er der for deg.

Røde Kors Blodgiverforening

er en interesse-organisasjon som ivaretar blodgivernes sak overfor sykehusene.
Blod kan ikke lages - det må gis.

Solferinoreiser

er et tilbud til alle frivillige i Røde Kors som ønsker å lære mer om organisasjonens historie og opprinnelse. Gjennom Solferinoreiser arrangerer vi turer til Solferino i Italia i der Henry Dunant i 1959 ble vitne til et grusomt slag. Over 40 000 døde og sårede lå utover slagmarken, og Dunant tok initiativ til å samle kvinner og barn i den lokale landsbyen og sette opp et priovisorisk sykehus for å hjelpe alle, uansett side i krigen. Siden skrev han boken Minner fra Solferino og tok initiativ til å opprette Røde Kors og Genevekonvensjonene. På turene besøker vi blant annet Røde Kors-museet i Castiglione, minnelunden og tårnet i Solferino.

Les mer om Solferinoreiser