Lillesand Røde Kors Hjelpekorps i aksjon på sjøen. Tauing av båt.

Lillesand Røde Kors

Lillesand Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 135, 4790 LILLESAND
Telefon
37272990
E-post
post@lillesandrk.no
Leder
Eirik Flengsli Kartbråten
Nestleder
Jan Inge Madshaven

Om Lillesand Røde Kors

Kontakt oss

Utleie av Røde Kors-huset

Støtt Røde Kors-redningsbåt

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnas Røde Kors

Pantepatruljen

RØFF

Røde Kors-båten Lillesand

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x