Ringerike og Hole Røde Kors

Ringerike og Hole Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgs- og ungdomsaktiviteter.

Adresse
Soknedalsveien 25, 3517 Hønefoss
Telefon
32120744
E-post
post@ringerike.redcross.no
Leder
Benedikte Synnøve Thaulow
Nestleder
Hilde Kristin Norlund

 

 

 

 

 

Hjelp øst-Afrika:

SMS med kodeord SULT (250 kr) til 2272
•VIPPS til 2272 (valgfri sum)
•Kontonummer: 8200 06 10190, merk SULT

 

Om oss

Kontakt oss

Utleie av lokale

Her finner du oss på Facebook-side og instagram

Her finner du Ringerike og Hole Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Ringerike og Hole Røde Kors Omsorgs Facebook-side

Her finner du Ringerike og Hole Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Her finner du Ringerike og Hole Røde Kors på Instagram: @ringerikeogholerodekors

Barnas Røde Kors (BARK)

Besøksvenn med og uten hund

Båtvett-kampanjen

Flyktningguide

Herregruppa; De mannfoldige:

Hjelpekorps

Kvinnegruppe

Leksehjelp

Røde Kors Ungdom

Skravlekafeen

Vaffellaget

Visitor (besøk til innsatte i fengsel)

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x