Barkgjengen fra Ringerike

Ringerike og Hole Røde Kors

Ringerike og Hole Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Soknedalsveien 25, 3517 Hønefoss
Telefon
32120744
E-post
post@ringerike.redcross.no
Leder
Tor-Gunnar Lakselvhaug
Nestleder
Benedikte Synnøve Thaulow

Om oss

Kontakt oss

Utleie av lokale

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Ringerike og Hole Hjelpekorps Facebook-side

Barnas Røde Kors (BARK)

Besøksvenn med og uten hund

Båtvett-kampanjen

Flyktningguide

Hjelpekorps

Kvinnegruppe

Leksehjelp

Røde Kors Ungdom

Visitor (besøk til innsatte i fengsel)