To unge menn smiler og holder en basketball Vis bildetekst
Foto: Røde Kors Ungdom

Kompis

Kompis er en inkluderingsaktivitet for ungdom mellom 13 og 30 år som ønsker seg en kompis eller ønsker å være kompis for andre

Bli frivillig

Vi trenger alle en kompis

Aktiviteten har som mål å skape sosiale nettverk og gode inkluderingsprosesser blant ungdom, og har et særlig fokus på inkludering av ungdom med fluktbakgrunn.

Hva er Kompis?

Kompis har som målsetning å skape gode inkluderingsprosesser blant ungdom. Aktiviteten består av to underaktiviteter; kompisgrupper og kompiskvelder. I kompisgrupper blir deltagere og frivillige koblet sammen i grupper. Kompisgruppene møtes regelmessig over et semester. Målet med kompisgruppene er å skape langvarige vennskap og gi ungdommer sosialt nettverk. Kompiskveldene er åpne sosiale møteplasser hvor ungdom møtes og gjør ulike aktiviteter. Dette er lavterskeltilbud hvor man ikke trenger å melde seg på eller forplikte seg til deltagelse over tid. Målet med kveldene er å gi ungdommer en møteplass hvor de kan bli kjent med andre ungdommer og få venner.

Hva betyr det å være kompis?

  • Bruke tid sammen og bygge sosialt nettverk
  • Møte hverandre med åpenhet og respekt

Hva kan jeg forvente?

Kompisgruppene møtes helst 2 ganger i måneden, over et semester og åpne kompiskvelder arrangeres med med ujevne mellomrom. De som deltar i Kompis følger Røde Kors' retningslinjer for aktiviteten.

Hvor bor du?

Ønsker du å bli kompis kan du melde deg som frivillig, kontakte Røde Kors der du bor eller selv starte aktivitet i ditt lokalsamfunn.

marit fiksdal
Marit Fiksdal
Rådgiver humanitære programmer, med ansvar for Kompis
E-post
marit.fiksdal@redcross.no
Mobil
480 79 108