Barn og voksne sitter på røde benk på pen plass

Bergen Røde Kors

Med over 1400 frivillige og over 40 ulike aktiviteter er Bergen Røde Kors til stede for de som trenger det i Bergen.

Adresse
Postboks 906, 5808 BERGEN
Telefon
55307979
E-post
bergen@redcross.no

Om Bergen Røde Kors

Vil du støtte vårt arbeid?

Kontakt oss Info til nye frivillige

 

Barn og unge

Fellesverket

Gatemegling

Leksehjelp

Barnas Røde Kors (BARK)

Sommerskolen

Ferie for alle

Røde Kors Ungdom

Multimix

Flyktningkompis

Straffedømte

Nettverk etter soning

Besøke i fengsel (visitortjenesten)

Sårbare voksne

Døråpner

Flyktninger og innvandrere

Flyktningguide

Norsktrening

Lørdagstreff

Støttespiller for unge flyktninger

Til Topps

Sårbare kvinner

EVA

Eldre

Besøkstjenesten i Bergen

Digital Senior

Hjelpekorpset

Hjelpekorpset i Bergen