Personer på operataket i Oslo

Velkommen til årsmøtehelg i Østfold Røde Kors

Distriktsstyret i Østfold Røde Kors inviterer til årsmøtehelg fra 19. til 21. april på Fredriksten hotell i Halden.

Påmelding skjer her innen 29. mars. Merk at påmelding må være avklart med lokalforeningsleder (gjelder deltakere fra lokalforeninger). Påmelding er bindende. Ved avmelding vil lokalforeningen allikevel faktureres for oppholdet.

Innkalling og sakspapirer iht. Norges Røde Kors lover sendes ut med minst 21 dagers frist.  

Følgende har stemmerett ved valg av distriktsstyret, kontrollkomité og valgkomité m.m.

 • Distriktstyremedlemmer
 • Distriktsrådsmedlemmer
 • Leder ELLER nestleder i lokalforening
 • Leder ELLER nestleder i lokalrådene
 • Andre delegater som leder har utnevnt som stedfortreder.

Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref. §12, Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn leder/nestleder som skal ivareta rollen som delegat, informer ida.taule@redcross.no om dette innen 29. mars. 

Følgende har stemmerett ved valg på distriktsråd Hjelpekorps/Omsorg/RK Ungdom:

 • Røde Kors Hjelpekorps: Leder OG nestleder av alle lokalråd Røde Kors Hjelpekorps
 • Røde Kors Omsorg: Leder OG nestleder av alle lokalråd Røde Kors Omsorg
 • Røde Kors Ungdom: ALLE lokalrådsmedlemmer i Røde Kors Ungdom og alle aktive medlemmer Røde Kors ungdom i distriktet

NB! Dersom lokalforeningsstyret ivaretar rollen som lokalråd, kan styret oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er). Dette bør være medlemmer i lokalforeningsstyret.

Program

Fredag 19. april

 • Kl. 19:30 Felles middag for distriktsstyret og lokalforeningsledere

Lørdag 20. april 

 • Fra Kl. 09:00 Kaffe, velkomst og registrering
 • Kl. 10.00 Velkommen til årsmøtelørdag v/distriktsleder
 • Kl. 10.50 Pause
 • Kl. 11.00 Valgmøter for hjelpekorps, omsorg og ungdom – Konferanse for lokalforeningsledelse
 • Kl.12:00 Lunsj
 • Kl. 13.00 Årsmøtetale
 • Kl. 13.30 Distriktets årsmøte med forhandling om årsmøtesakene
 • Ca. Kl. 17:00 Avrunding av distriktets årsmøte
 • Kl. 19.30 Festmiddag (Antrekk: Pent) 

Søndag 21. april

 • Kl. 09.00 Fellesprogram
 • Kl.10.00 Separate samlinger for Hjelpekorps, Omsorg, Ungdom og lokalforeningsledere
 • Kl. 13.00 Lunsj og vel hjem
 • Kl. 14:00 Konstituerende møte for distriktsstyret

Priser

Hotellovernatting/dagpakke bestilles av distriktskontoret. Fullpensjon inkluderer årsmøtemiddag lørdag. Velger du overnatting hele helgen inkluderer det buffet på fredag. Parkering er inkludert i prisen.

 • Overnatting fredag - lørdag (fullpensjon, 2985,-)
 • Overnatting Fredag - søndag (fullpensjon, 5900,-)
 • Overnatting lørdag - søndag (fullpensjon, 3710,-)
 • Årsmøtehelg uten overnatting ( dagpakke lørdag og søndag, 1320-)
 • Kun deltakelse lørdag (dagpakke, 695,-)
 • Kun deltakelse søndag (dagpakke, 625,-)

Årsmøtepapirer kommer etter hvert