Østfold Røde Kors

Vi er til stede i nesten alle fylkets kommuner med 2000 frivillige og 15 lokalforeninger.

Våre prinsipper

Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene

For å se hva som skjer der du bor, besøk lokalforeningenes nettsider nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon. Vil du snakke med ansatte ved distriktskontoret i Viken? Tlf. 22 05 40 00.

Om Østfold Røde Kors

Østfold Røde Kors sin Facebook-side

Aktiviteter i distriktet

Introduksjonskurs og e-læring

Kurskatalog

Lokalforeninger:

Vi har aktiviteter innen Omsorgsarbeid, Kvinnegruppen og Beredskapsvakt.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Sosial kontakt og nettverksarbeid og Vitnestøtte.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt, Besøk til innsatte i fengsel og Sosial kontakt og Nettverksarbeid.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Røde Kors Ungdom, Besøksvenn, Visitor, Latviahjelpen og Mandagsdamene (Kafé) og Nettverksarbeid.
Vi har aktiviteter innen Internasjonale treff, Mor og barntreff, Formiddagstreff for pensjonister og Besøksvenn med hund.
Vi har aktiviteter blant annet innen besøksvenn, leksehjelp og formiddagstreff, besøksvenn med hund og våketjeneste.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Besøksvenn med hund, BARK (Barnas Røde Kors), Vitnestøtte, Våketjeneste og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Nettverksarbeid, Bruktbutikk, RØFF, Internasjonal kvinne- og barnetreff, Besøk til innsatte i fengsel, Besøksvenn med hund og Barnas Røde Kors.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt, Sosial kontakt og nettverksarbeid, Besøksvenn med hund, Flerkultur og Migrasjon og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Røde Kors Ungdom og Nettverksarbeid.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Besøk til innsatte i fengsel og Gatemegling.
Spydeberg Røde Kors har aktiviteter som Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Røde Kors Ungdom.