To mennesker i prat. Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Flerkultur og migrasjon

En av våre viktigste utfordringer er å skape et godt flerkulturelt samfunn å bo og leve i.

Å være ny i Norge er ikke alltid lett - nytt språk, ukjente sosiale koder og diskriminering er bare noen av utfordringene migranter står overfor.

Østfold Røde Kors har tre aktivitets hovedområder; norsktrening, aktiviteter på mottak og flyktningguide.
Norsktrening hos oss foregår gjennom språk kafeer, her møtes ny bosatte og lokalbefolkning til en hyggelig prat over en kaffekopp. Deltakere på introprogrammet kan også få litt leksehjelp ved behov.

Røde Kors er sterkt inne ved ankomstsenteret i Råde. Her har vi en egen lekekrok vi åpner hver dag slik at barnas ventetid på mottaket kan oppleves noe lettere. Det er også et område ute med leker og ballspill som benyttes så ofte som mulig. På mottaket i Hobøl er det et godt samarbeid mellom Røde Kors og mottaket. På mottaket foregår det leksehjelp for barn i barneskolealder og det er kvinne-barn treff en gang i uken og internasjonale treff månedlig i Røde Kors sine lokaler.
I Rakkestad er en "Raksting" koblet mot en ny bosatt som hjelper til med å finne frem i alle våre uskrevne regler i vår kultur. Familier er koblet på samme måte til glede for både store og små.

Hva forventer vi:

Overholde avtaler og avsette noe tid jevnlig hver uke.

Krav:

Fremvise forenklet politiattest i aktiviteter hvor barn er involvert. Underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring:

Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs førstehjelp, Grunnkurs psykososial førstehjelp og Temakurs omsorg Migrasjon.

Hvor finner du oss:

Språkkafè med leksehjelp: Halden og Marker.

Aktiviteter på mottak: Ankomstsenteret Østfold og Hobøl asylmottak

Migrasjonsaktiviteter: Turer også videre i Rakkestad. 

For øvrig foregår det mye aktivitet i våre lokalforeninger som ikke helt passer inn i de definerte områdene. For eksempel i Askim er det en etablert en kvinnegruppe som møtes hver uke.