Våre tilbud

Røde Kors har er bredt spekter av aktiviteter og tilbud i Norge. Aktivitetene finner du først og fremst i din lokalforening nær deg. De aller fleste aktivitetene drives av Røde Kors frivillige.

Informasjon til deg som deltar på Røde Kors aktiviteter.

Røde Kors tilrettelegger for aktiviteter, slik at man trygt kan møtes og samtidig ha aktivitet i tråd med helsemyndighetenes råd for smittevern. Vi har fortsatt økt fokus på å benytte telefon og andre digitale hjelpemidler i aktivitet.

I listen under finner du noen av våre tilbud og aktiviteter. Tilbudene kan variere mellom de forskjellige lokalforeninger, men du kan fint delta på en aktivitet i din nabokommune om det passer bedre for deg.

Noen av våre tilbud i alfabetisk rekkefølge:

I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri.
Frivillige i Røde Kors har fortrolige samtaler med innsatte. Den innsatte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer.
Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.
Røde Kors Besøksvenn med hund skaper trivsel og glede for mennesker på institusjoner og hjemme.
Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.
Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka. Slik blir flyktningen kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet.
Stopper hjertet ditt, teller hvert sekund. Hvis du faller om og slutter å puste, er sjansen for at du overlever større dersom de rundt deg kan hjerte- lungeredning.
Å løse konflikter er ikke en medfødt egenskap. Det må læres.
Henry – Førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp.
Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.
Røde Kors leksehjelp er et gratis tilbud til elever som ønsker eller trenger hjelp til skolearbeid etter skoletid. De frivillige leksehjelperne er høyt kvalifisterte personer innen de forskjellige fag
Nattevandrere er frivillige voksenpersoner som er til stede på steder der ungdom ferdes. Med bevisste, edru voksne skapes et tryggere gatebilde.
Røde Kors har mange aktiviteter for mennesker som ønsker fellesskap og mulighet til å bygge sosiale nettverk. Disse aktivitetene kaller vi nettverksaktiviteter.
Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger og innvandrere trener på norsk språk i en uformell sammenheng.
Røde Kors arbeider for å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre som følge av krig, konflikt, katastrofe eller migrasjon.
Røde Kors Ungdom er talsperson for unge i sårbare livssituasjoner og arbeider for økt forståelse, medmenneskelighet og toleranse.
Til deg som er barn og ungdom. Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet.
Røde Kors tilbyr undervisningsopplegg for barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr også gratis digital leksehjelp til elever på ungdomsskolen og videregående.