Bergen Røde Kors

Med over 1400 frivillige og over 40 ulike aktiviteter er Bergen Røde Kors til stede for de som trenger det i Bergen.

Adresse
Postboks 906, 5808 BERGEN
Telefon
55307979
E-post
bergen@redcross.no

Om Bergen Røde Kors

Kontakt oss

Info til nye frivillige

Vil du støtte vårt arbeid?

Her finner du all informasjon om BRO 2017!

Aktiviteter i Bergen:

Barn og unge

Barnas Røde Kors (BARK)

Leksehjelp

Sommerskolen

Ferie for alle

Straffedømte

Nettverk etter soning

Besøke i fengsel (visitortjenesten)

Sårbare voksne

Døråpner

Flyktninger og innvandrere

Flyktningguide

Norsktrening

Leksehjelp for innvandrere

Lørdagstreff

Støttespiller for unge flyktninger

Til Topps

Sårbare kvinner

EVA

Eldre

Besøkstjenesten i Bergen

Digital Alderdom

Ungdom

Røde Kors Ungdom

Gatemegling

Multimix

Flyktningkompis

Hjelpekorpset

Hjelpekorpset i Bergen