Personer på operataket i Oslo

Velkommen til årsmøtehelg i Akershus Røde Kors

Distriktsstyret i Akershus Røde Kors inviterer til årsmøtehelg på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 26. til 28. april 2024.

Alle som skal delta på årsmøte må melde seg på via denne lenken. Påmeldingsfrist er fredag 5. april. Merk at påmelding må være avklart med lokalforeningsleder (gjelder deltakere fra lokalforeninger). Påmelding er bindende. Ved avmelding vil lokalforeningen allikevel faktureres for oppholdet. 

Innkalling og sakspapirer iht. Norges Røde Kors lover sendes ut med minst 21 dagers frist.  

Hvem kan delta? 

Det er mulighet for deltakelse av både delegater og observatører på årsmøtet. 

 Hvem er delegat (med stemmerett på årsmøtet)? 

 • Medlemmer av distriktsstyret eller distriktsråd 
 • Leder ELLER nestleder i lokalforeningen  
 • Leder ELLER nestleder i lokalrådene for henholdsvis Røde Kors hjelpekorps, Røde Kors omsorg og Røde Kors Ungdom  

Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref. § 12, Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn deg som skal ivareta rollen som delegat, informer ida.taule@redcross.no om dette innen 5. april. 

Følgende har stemmerett ved valg av distriktsstyret, kontrollkomité og valgkomité m.m.

 • Distriktstyremedlemmer
 • Distriktsrådsmedlemmer
 • Leder ELLER nestleder i lokalforening
 • Leder ELLER nestleder i lokalrådene
 • Andre delegater som leder har utnevnt som stedfortreder.

Følgende har stemmerett ved valg på distriktsråd Hjelpekorps/Omsorg/RK Ungdom:

 • Røde Kors Hjelpekorps: Leder OG nestleder av alle lokalråd Røde Kors Hjelpekorps
 • Røde Kors Omsorg: Leder OG nestleder av alle lokalråd Røde Kors Omsorg
 • Røde Kors Ungdom: ALLE lokalrådsmedlemmer i Røde Kors Ungdom og alle aktive medlemmer Røde Kors ungdom i distriktet

NB! Dersom lokalforeningsstyret ivaretar rollen som lokalråd, kan styret oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er). Dette bør være medlemmer i lokalforeningsstyret.

Priser

Hotellovernatting/dagpakke bestilles av distriktskontoret. Fullpensjon inkluderer årsmøtemiddag lørdag og middag fredag om du overnatter hele helgen.

 • Overnatting fredag - lørdag (fullpensjon, 2925,-)
 • Overnatting fredag - søndag (fullpensjon, 5405,-)
 • Overnatting lørdag - søndag (fullpensjon, 3815,-)
 • Årsmøtehelg uten overnatting (dagpakke lørdag og søndag, 1790,-)
 • Kun deltakelse lørdag (dagpakke, 895-)
 • Kun deltakelse søndag (dagpakke, 895,-)

Årsmøtepapirer kommer etter hvert