Sandnes Røde Kors

Sandnes Røde Kors

Sandnes Røde Kors er en av Rogalands 17 og Norges 398 lokalforeninger. Vi har for tiden ca. 1500 medlemmer og tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet.

Adresse
Roald Amundsensgt. 20, 4307 SANDNES
E-post
post@sandnesrodekors.no
Leder
Tarja Irene Tikkanen
Nestleder
Jan Drotningsvik

Kontakt oss 

 Norsktrening:  Vi trenger flere frivillige til norsktrening.  Er dette noe du kunne tenke deg, vennligst kontakt ingeborg.dirdal@icloud.com  

 Oversikt over kurs og opplæring høsten 2016

 Introkveld i Sandnes Røde Kors arrangeres 2. november på Røde Kors huset i Roald Amundsensgate 20, Sandnes.

 

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Leksehjelp

Norsktrening

Gatemegling

Vitnestøtte

Besøkshund

Besøk til innsatte i fengsel

Barnehjelpen

Røde Kors Ungdom

Klubben

Kreativo

Nettverk etter soning (NES)

Guide for asylsøkere

Barnas Røde Kors (BARK)