Buskerud Røde Kors

Buskerud Røde Kors har 20 lokale foreninger og ca. 1 800 aktive frivillige. Du finner oss i alle kommuner i fylket, med unntak av Rollag. Våre frivillige er til stede nær deg!

I påsken har Røde Kors sin tradisjonelle informasjonssentral på Golsfjellet. De holder til på Røde Kors-hytta til Gol og Hemsedal Røde Kors, og sentralen bemannes av frivillige fra både Buskerud Røde Kors hjelpekorps og Norges Røde Kors. De koordinerer og holder oversikt over all hjelpekorpsinnsats i landet, får daglige rapporter fra lokale korps og sender ut nyhetsmeldinger til pressen.

Tlf. nr. til Buskerud Røde Kors hjelpekorps på Golsfjellet:

32 07 63 00.

Les fyldig påskeartikkel her.

 

Hjelp øst-Afrika. 

•SMS med kodeord SULT (250 kr) til 2272
•VIPPS til 2272 (valgfri sum)
•Kontonummer: 8200 06 10190, merk SULT

Frivillighet og aktiviteter

Omkring 1800 frivillige er aktive for å sikre gode og trygge lokalmiljø i Buskerud. De bidrar med søk og redning, oppvekstaktiviteter, integreringstiltak, sosial inkludering og beredskap.

Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene

For å se hva som skjer der du bor, besøk lokalforeningenes nettsider nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon.

Aktuelt

Om oss

Kontakt oss

Lokalforeninger i Buskerud

Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøkstjeneste, Besøkstjeneste med hund, Flyktningguide, Fotballgruppa "Aktiv», Hjelpekorpset, Drammen Røde Kors Ungdom og Førstehjelp i Drammen.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Hjelpekorps, RØFF og Flyktningguide.
Geilo Røde Kors har hjelpekorps, besøkstjeneste, besøkstjeneste med hund, aktiviteter for beboere i mottak og krise-/omsorgsgruppe.
Vi har aktiviteter innen Flyktningguide, Besøksvenn, Hjelpekorps, Kvinnegruppe, Leksehjelp, Røde Kors friluftsliv og førstehjelp, Turgruppe, Kongsberg aktiviteten, Flerkulturell fotball og Vaffellag.
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors (BARK), Besøkstjeneste, Hjelpekorps, Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) og vår egen Røde Kors-kafé.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Hjelpekorps og Flyktningguide.
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøksvenn, Hjelpekorps og Omsorg for barn og unge (OBU).
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøksvenn, Flyktningguide, Hjelpekorps, Omsorg barn og unge (OBU) og Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF).
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøksvenn med og uten hund, Båtvett-kampanjen, Flyktningguide, Hjelpekorps, Leksehjelp, Norsktrening, Røde Kors Ungdom, Sosial inkludering og Visitortj.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Besøksvenn med hund, Barnas Røde Kors og Flyktningguide.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Barnas Røde Kors, RØFF og Besøksvenn.