Våre partnere

Her kan du lese mer om Røde Kors hoved- og prosjektpartnere, og våre samarbeidsprosjekter.

DNVGL har vært hovedpartner til Røde Kors siden 2004. Formålet med partnerskapet er å gi et positivt bidrag til FNs bærekraftsmål med spesielt fokus på utvikling av bærekraftige byer og samfunn.
Statkraft er en av Røde Kors viktigste beredskapspartnere og bidrar til å redusere risikoen for katastrofer både nasjonalt og internasjonalt.
TINE har vært hovedsamarbeidspartner til Røde Kors siden 2003. Fokuset er på Røde Kors hjelpekorps og ernæringsutfordringer nasjonalt og internasjonalt.
Coop Norge er det nyeste tilskuddet blant våre hovedpartnere. Samarbeidet startet våren 2018 og konsentrerer seg om barn som vokser opp i familier med sårbar økonomi.
Apotek 1 ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar innen omsorg og helse – tema de jobber med i sine apotek hver eneste dag.
Bing Hodneland Advokatselskap DA gir Røde Kors juridiske tjenester vederlagsfritt, også kalt pro bono. Slik medvirker Bing Hodneland til at Røde Kors i enda større grad kan drive humanitært arbeid.
Capgemini ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar på områder som bidrar til god inkludering og økte ferdigheter for fremtiden.
Caverion har gjennom flere år støttet Røde Kors' prosjekt «Ferie for alle».
Coca-Cola bidrar til ulike prosjekter nasjonalt og internasjonalt, med hovedvekt på aktiviteter i bedriftens nærområde i Norge.
Frognerseteren har samarbeidet med Røde Kors og «Vann for Livet»-prosjektet siden 2009.
Gard bidrar til Røde Kors' arbeid innen beredskap, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
GK Gruppen bidrar til bedre helse, mindre spredning av sykdommer og gir barn mulighet til å gå på skole gjennom sin støtte til Vann for livet.
ice.net bidrar med fri bruk av 360 modem til Røde Kors hjelpekorps.
IKEA har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden september 2016. Samarbeidet har et felles mål om å skape flere møteplasser for ungdom i hele landet.
Lindorff støtter Nettverk etter soning, et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.
Kommunikasjonshuset Oktan Oslo er initiativtager til Røde Kors' Vann for Livet-prosjekt, og står bak strategi- og markedsføringsarbeidet. I tillegg bidrar de med prosjektadministrasjon.
Olav Thon Gruppen bidrar til Røde Kors' humanitære arbeid gjennom Pantelotteriet.
Pizzabakeren ønsker å bidra til å lette hverdagen for mennesker rundt om i landet og skape magiske øyeblikk i hverdagen gjennom sin støtte til Røde Kors' besøkstjeneste.
Proviso bidrar vederlagsfritt til Røde Kors med sitt nettbaserte system for håndtering og påmelding av deltakere.
Telenor Norge har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2006. Helt siden starten har fokuset vært samtaletilbudet for barn og unge; Kors på halsen.
TrønderEnergi samarbeider med Røde Kors om Nettverk etter soning i Trøndelag og har sammen med Røde Kors startet bedriften Hogst AS som gir arbeid til tidligere straffedømte.
Urbanium AS er en viktig bidragsyter til Nettverk etter soning.
Anleggsgartnermester Wikholm AS støtter Røde Kors-prosjektet Vann for livet.
Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse og en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.
Egmont Fonden bidrar til at flere barn og unge får mer, og bedre hjelp, gjennom sin støtte til Kors på halsen.
Joh. Johannson støtter Røde Kors’ aktiviteter for barn og unge i Norge.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler