Oppland Røde Kors

Røde Kors er representert med foreninger i alle kommuner i fylket, med unntak av Vestre Toten og Vestre Slidre. Beredskapsmessig dekkes disse kommunene opp av lokalforeningene i nabokommunene.

Oppland Røde Kors har kontor på Gjøvik og besøksadressen vår er Fahlstrømsplass1. 4 etg. Her finner du distriktets frivillighetskoordinatorer som bistår lokalforeninger og hjelpekorps med administrative, organisatoriske og praktiske oppgaver.

Om Oppland Røde Kors

Lokalforeninger i Oppland

Dovre Røde Kors har omsorgsaktiviteter og hjelpekorpsaktivitetene er organisert gjennom Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps og Dombås Røde Kors Hjelpekorps
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Gatemegling, Barnehjelpen, Besøksvenn, Internasjonal Kvinnegruppe, Norsktrening, Besøk til innsatte i fengsel og Vitnestøtte.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn, Norsktrening og Aktiv aldring.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors og RØFF.
Leder for Skjåk Røde Kors er Hans Heggebotn og Marie Sygard er leder for besøkstjenesten.