Oppland Røde Kors

Røde Kors er representert med foreninger i alle kommuner i fylket, med unntak av Vestre Toten og Vestre Slidre. Beredskapsmessig dekkes disse kommunene opp av lokalforeningene i nabokommunene.

Oppland Røde Kors har kontor på Gjøvik og besøksadressen vår er Fahlstrømsplass1. 4 etg. Her finner du distriktets frivillighetskoordinatorer som bistår lokalforeninger og hjelpekorps med administrative, organisatoriske og praktiske oppgaver.

Postboks 1167, 2806 Gjøvik
Gateadresse: Fahlstrømsplass 1, 4 etg.
Sentralbord Telefon +47- 22 05 40 00
E-post: dk.oppland@redcross.no

Om Oppland Røde Kors

Våre støttespillere

Lokalforeninger i Oppland

Dovre Røde Kors har omsorgsaktiviteter og hjelpekorpsaktivitetene er organisert gjennom Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps og Dombås Røde Kors Hjelpekorps
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, RØFF, beredskapsvakt, besøkstjeneste med og uten hund.
Vi organiserer vår virksomhet gjennom hjelpekorps, ungdomsarbeid og omsorgsarbeid.
Lillehammer Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom hjelpekorps, ungdomsarbeid og omsorgsarbeid.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn, Norsktrening og Aktiv aldring.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors og RØFF.
Øystre Slidre Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.