Flerkultur og migrasjon

En av våre viktigste utfordringer er å skape et godt flerkulturelt samfunn å bo og leve i.

Å være ny i Norge er ikke alltid lett - nytt språk, ukjente sosiale koder og diskriminering er bare noen av utfordringene migranter står overfor.

Integreringsarbeid i Østfold
Røde Kors ønsker å legge til rette for meningsfulle møter mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Dette gjør flere lokalforeninger i Østfold gjennom å arrangere sosiale møteplasser som kvinnegrupper og kulturtreff. Slike sosiale møteplasser finnes i Spydeberg, Råde, Rakkestad og Hobøl. Tidligere fantes også flyktningeguide i 3 av kommunene, men dette er dessverre avviklet på samtlige steder.De som venter

Røde Kors i Østfold er også tilstede for de migrantene som venter - på et vedtak fra utledingsforvaltningen eller på å bli returnert til sitt hjemland. Mange opplever ventetiden som vanskelig og tung. Gjennom jevnlige besøk og aktiviteter ønsker Røde Kors å gjøre hverdagen lettere for denne gruppen.

Tilrettelegging
Mange beboere på asylmottak har tillit til Røde Kors og kjenner oss fra hjemlandet. Gjennom mandatet vårt blir vi oppfattet som en nøytral part. Røde Kors sine aktiviteter på mottak kan være alt fra svømmetrening, utflukter, spillkveld til førstehjelpskurs. Aktivitetene tilrettelegges for ulike grupper som kvinner, menn, barn og ungdom.

Beboere
Beboere på mottak kan bidra med egne ressurser og ideer til aktiviteter. Mange asylsøkerne har kompetanse og egenskaper de savner å få utnyttet mens de bor på mottak. Røde Kors i Østfold har i dag har aktiviteter på Veumalleen i Fredrikstad, Hobøl og Mysebu mottak. Ønsker du å være frivillig på asylmottak må du være over 18 år, du må avlegge et taushetsløfte.

Kontaktinformasjon
E-post: post.ostfold@redcross.no
Tlf: 69128820